Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про податок з доходів фізичних осіб щодо оподаткування спадщини

Про внесення змін до Закону України Про податок з доходів фізичних осіб щодо оподаткування спадщини

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб"
щодо оподаткування спадщини
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.187 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про податок з доходів фізичних
осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37,
ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) такі
зміни:
1. У статті 11:
1) у пункті 11.1:
а) підпункт 11.1.1 викласти в такій редакції:
"11.1.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу не
частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового
будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку
(включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а
також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на
такій земельній ділянці), не оподатковується, якщо загальна площа
такого житлового будинку, квартири або частини квартири, кімнати,
садового будинку не перевищує 100 квадратних метрів.
У разі якщо площа такого об'єкта нерухомого майна перевищує
100 квадратних метрів, то частина доходу, пропорційна сумі такого
перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі 1
відсотка від вартості такого об'єкта нерухомого майна";
б) у підпункті 11.1.3:
в абзаці першому слово "державним" виключити;
абзац другий виключити;
2) підпункти 11.2.1, 11.2.2 і 11.2.3 пункту 11.2 викласти у
такій редакції:
"11.2.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу не
частіше одного разу протягом звітного податкового року одного з
об'єктів нерухомого майна, зазначених у підпункті 11.1.1 пункту
11.1 цієї статті, не оподатковується, якщо загальна площа такого
об'єкта нерухомого майна не перевищує 100 квадратних метрів.
У разі якщо площа такого об'єкта нерухомого майна перевищує
100 квадратних метрів, то частина доходу, пропорційна сумі такого
перевищення, оподатковується за ставкою в розмірі 1 відсотка від
вартості такого об'єкта нерухомого майна;
11.2.2. Дохід, отриманий платником податку від продажу
протягом звітного податкового року більш ніж одного з об'єктів
нерухомості, зазначених у підпункті 11.1.1 пункту 11.1 цієї
статті, або від продажу об'єкта нерухомості, іншого, ніж зазначені
у підпункті 11.1.1 пункту 11.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню
за ставкою, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону.
У такому ж порядку оподатковується дохід від продажу об'єкта
незавершеного будівництва;
11.2.3. Дохід від продажу об'єкта нерухомого майна
визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі
купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта
нерухомого майна, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати
таку оцінку відповідно до законодавства";
3) у пункті 11.3:
а) абзац третій викласти в такій редакції:
"Сума податку самостійно сплачується сторонами (або однією
стороною) договору до його нотаріального посвідчення через
установи банків у сумі, визначеній податковим агентом";
б) доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Доходи від операцій з продажу об'єктів нерухомого майна,
здійснюваних фізичними особами - нерезидентами, оподатковуються
згідно з порядком оподаткування таких доходів, визначеним для
резидентів".
2. Абзац перший пункту 12.2 статті 12 викласти в такій
редакції:
"12.2. Як виняток із пункту 12.1 цієї статті при продажу
одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля,
мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна не частіше
одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від
зазначених операцій оподатковуються за ставкою в розмірі
1 відсотка від вартості такого об'єкта рухомого майна за умови
сплати (перерахування) ним суми державного мита до бюджету або
суми плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення відповідного
договору до такого посвідчення".
3. У статті 13:
1) у пункті 13.2:
а) підпункти 13.2.1 і 13.2.2 викласти в такій редакції:
"13.2.1. при отриманні спадщини спадкоємцями, що є членами
сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, - за нульовою
ставкою податку до будь-якого об'єкта спадщини;
13.2.2. при отриманні спадщини спадкоємцями, що не є членами
сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, - за ставкою
податку, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону, до
будь-якого об'єкта спадщини";
б) у підпункті 13.2.3 цифри "7.3" замінити цифрами "7.1";
2) пункт 13.3 виключити;
3) доповнити пунктом 13.6 такого змісту:
"13.6. При отриманні спадщини у вигляді власності, визначеної
в підпунктах "а", "б", "д" пункту 13.1 цієї статті, особою, яка є
інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка
позбавлена батьківського піклування, застосовується нульова ставка
оподаткування до вартості такої власності".
4. Пункт 14.2 статті 14 викласти в такій редакції:
"14.2. Не підлягають оподаткуванню доходи як кошти або майно
(майнові чи немайнові права), подаровані одним членом подружжя
іншому, у межах їх частини спільної часткової чи спільної сумісної
власності, а також батьками дітям, у тому числі зачатим за життя
та народженим після, і дітьми батькам, у межах їх частини спільної
часткової власності згідно із законом".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 січня 2006 року
N 3378-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry