Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про заохочення і захист інвестицій

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про заохочення і захист інвестицій

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом
Соціалістичної Республіки В'єтнам про заохочення
і захист інвестицій

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 44, ст.393 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки
В'єтнам про заохочення і захист інвестицій, підписану в м. Києві
8 червня 1994 року ( 704_457 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 21 жовтня 1994 року
N 225/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry