Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про забезпечення права громадян України на інформацію

Про забезпечення права громадян України на інформацію

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про забезпечення права громадян
України на інформацію

Враховуючи те, що постанова Кабінету Міністрів України від
17 вересня 2001 року N 1198 ( 1198-2001-п ) "Про вдосконалення
порядку проведення передплати періодичних друкованих видань" не
зобов'язує державне підприємство "Преса" неухильно виконувати
Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ), а також
суперечить Указу Президента України від 9 грудня 2000 року
N 1323/2000 ( 1323/2000 ) "Про додаткові заходи щодо
безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого
утвердження свободи слова в Україні", який спрямований на
здешевлення тарифів за доставку друкованих періодичних видань,
"прозорість механізму встановлення таких тарифів", Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України забезпечити неухильне виконання
Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів" та указів Президента України, що
стосуються цієї сфери діяльності.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України призупинити дію
постанови від 17 вересня 2001 року N 1198 ( 1198-2001-п ) "Про
вдосконалення порядку проведення передплати періодичних друкованих
видань", зобов'язати Державний комітет зв'язку та інформатизації
України не змінювати тарифи на оформлення та доставку передплатних
видань порівняно з 2000 роком до визначення реальної вартості
послуг по розповсюдженню періодичних друкованих видань і
затвердження тарифів за участю Національної спілки журналістів
України, представників газет та журналів, Комітету Верховної Ради
України з питань свободи слова та інформації.
3. Кабінету Міністрів України вирішити питання про здійснення
аудиторської перевірки діяльності державного підприємства "Преса"
і визначити реальну вартість послуг, що надаються ним населенню,
вказати цьому підприємству на неприпустимість визначення ним
передплатної вартості видань.
4. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації підготувати законодавчі пропозиції щодо забезпечення
дотримання конституційного права громадян на інформацію.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2967-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry