Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб

Про внесення змін до Закону України Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 14, ст.82)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236) такі зміни:

1. Статтю 9 доповнити частиною другою такого змісту:

"До будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона згідно з цим Законом, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю (крім осіб, які відповідно до цього Закону здійснюють державну охорону відповідного будинку), а також особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами".

2. У пункті 1 статті 18 слова "державна охорона" замінити словами "державна охорона, не допускати до будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона згідно з цим Законом, осіб з холодною чи вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Рекомендувати Президенту України, Голові Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Голові Конституційного Суду України, Голові Верховного Суду видати акти щодо забезпечення правового режиму охорони будинків, де працюють відповідні органи державної влади.

3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Президії Верховної Ради України від 2 червня 1995 року № 336а/95 "Про затвердження Інструкції по забезпеченню охорони і захисту адміністративних будинків та службових приміщень Верховної Ради України і порядок допуску до них" з дня набрання чинності розпорядженням Голови Верховної Ради України щодо забезпечення правового режиму охорони будинків Верховної Ради України.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
20 березня 2018 року
№ 2357-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry