Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про Державний бюджет України на 1995 рік

Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про Державний бюджет України на 1995 рік

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Закону України
"Про Державний бюджет України на 1995 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 45, ст.338 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про Державний бюджет України на 1995 рік" ( 476/95-ВР )
ввести в дію з дня прийняття.
2. Кабінету Міністрів України: - у зв'язку з невиконанням обсягів виробництва (робіт,
послуг), недоодержанням коштів від приватизації майна, а також
значним уточненням видатків, пов'язаним зі зміною тарифів та
розмірів заробітної плати, в IV кварталі 1995 року вирішити за
погодженням з Комісією Верховної Ради України з питань бюджету
питання про внесення змін щодо надходжень податку на добавлену
вартість та інших показників, врахованих у розрахунках до місцевих
бюджетів, а також провести відповідні взаєморозрахунки між
Державним бюджетом України та республіканським бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими
бюджетами; - у грудні 1995 року розробити механізм для запровадження
доплат найменш соціально захищеним групам пенсіонерів до межі
малозабезпеченості і здійснити ці доплати в межах коштів,
передбачених цим Законом для запровадження доплат до межі
малозабезпеченості; - у зв'язку з обмеженістю коштів Державного бюджету України
асигнування на соціально-культурну сферу та соціальний захист
населення спрямовувати в першу чергу на виплату заробітної плати
працівникам бюджетних організацій, пенсій, державної допомоги та
інших компенсаційних виплат населенню, стипендій, виплат на
харчування, придбання медикаментів та перев'язочних засобів; - одночасно з введенням у дію Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Закону України "Про Державний бюджет України
на 1995 рік" розробити заходи щодо встановлення граничних цін на
енергоносії для підприємств хімічної промисловості, які здійснюють
відрахування у розмірі 5 відсотків від обсягу реалізації продукції
згідно зі статтею 37 цього Закону. 3. Враховуючи невиконання Закону України "Про Державний
бюджет України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ), рекомендувати
Президенту України розглянути питання про персональну
відповідальність членів Уряду та інших посадових осіб, які винні у
невиконанні зазначеного Закону. 4. Зобов'язати Головне контрольно-ревізійне управління
України перевірити використання коштів Державного бюджету України
в 1995 році і про наслідки доповісти Верховній Раді України в
березні 1996 року. Контроль за виконанням цього доручення покласти
на Комісію Верховної Ради України з питань бюджету. Генеральному прокурору України здійснити перевірку виконання
Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік", а також
дій посадових осіб щодо забезпечення виконання цього Закону. 5. Звільнити вугледобувні та вуглезбагачувальні підприємства
Міністерства вугільної промисловості України від сплати
заборгованості, включаючи пеню за несвоєчасну сплату обов'язкових
платежів за станом на 1 січня 1996 року, з віднесенням зазначених
неплатежів на внутрішній борг щодо: - податку на прибуток підприємств у частині сум, які
зараховуються до Державного бюджету України; - обов'язкових внесків до Державного фонду сприяння
зайнятості населення.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 грудня 1995 року
N 477/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry