Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до законів України Про державну виконавчу службу та Про виконавче провадження

Про внесення змін до законів України Про державну виконавчу службу та Про виконавче провадження

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законів України
"Про державну виконавчу службу" та
"Про виконавче провадження"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 6, ст.37 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1403-VIII ( 1403-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 29, ст.535
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1403-VIII ( 1403-19 ) від 02.06.2016 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 } II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Підпункти 4, 7, 9, 10 та 15 пункту 1 розділу I, які вносять
зміни до частини першої статті 4, статей 6, 8, 9 та 15 Закону
України "Про державну виконавчу службу" ( 202/98-ВР ), набирають
чинності з 1 січня 2004 року.
Підпункти 1 та 4 пункту 2 розділу I, які вносять зміни до
статей 2 та 5-1 Закону України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ), набирають чинності з 1 січня 2004 року.
Підпункти 12 та 17 пункту 1 розділу I, які вносять зміни до
статей 11 та 18 Закону України "Про державну виконавчу службу"
( 202/98-ВР ), що впливають на формування видаткової частини
Державного бюджету України, набирають чинності з 1 січня
2004 року.
Підпункт 16 пункту 2 розділу I, яким Закон України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ) доповнюється статтею 20-1,
набирає чинності з 1 квітня 2004 року.
2. Незавершені виконавчі провадження, які перебувають на
виконанні в органах державної виконавчої служби на день набрання
чинності цим Законом, підлягають подальшому виконанню відповідно
до цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після
набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1095-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry