Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємну охорону та принципи обміну секретною інформацією

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємну охорону та принципи обміну секретною інформацією

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія
про взаємну охорону та принципи обміну
секретною інформацією
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.544 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Болгарія про взаємну охорону та принципи обміну секретною
інформацією ( 100_057 ), підписану 21 травня 2004 року у м. Києві,
ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 вересня 2005 року
N 2828-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry