Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Гарантійної структурної угоди між Урядом України та Експорт-Імпорт Банком США

Про ратифікацію Гарантійної структурної угоди між Урядом України та Експорт-Імпорт Банком США

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Гарантійної структурної угоди між
Урядом України та Експорт-Імпорт Банком США
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 30, ст.235 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Гарантійну структурну угоду між Урядом України та
Експорт-Імпорт Банком США ( 840_016 ), підписану в м. Києві 10
травня 1995 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 14 липня 1995 року
N 311/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry