Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Італійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу та попередження податк...

Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Італійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу та попередження податк...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції між Урядом України
і Урядом Італійської Республіки про уникнення
подвійного оподаткування доходів і капіталу
та попередження податкових ухилень
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 17, ст.121 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію між Урядом України і Урядом Італійської Республіки
про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу та
попередження податкових ухилень ( 380_011 ), підписану 26 лютого
1997 року в м. Києві, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 17 березня 1999 року
N 502-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry