Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 17, ст.160)

Верховна Рада України постановляє:

Ратифікувати Конвенцію Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я, підписану від імені України 28 жовтня 2011 року у м. Москві, яка набирає чинності для України після передачі на зберігання депозитарію її ратифікаційної грамоти та у строки, передбачені статтею 28 зазначеної Конвенції (додається).

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 червня 2012 року
№ 4908-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry