Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про відновлення селу Іванівка Коломийського району Івано-Франківської області колишнього найменування

Про відновлення селу Іванівка Коломийського району Івано-Франківської області колишнього найменування

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Іванівка Коломийського району
Івано-Франківської області колишнього найменування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 1, ст. 5 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Іванівка Коломийського району
Івано-Франківської області колишнє найменування - село Іванівці.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 337-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry