Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно под...

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно под...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного
оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно
податків на доход і майно
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 23, ст.123 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про
уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових
ухилень стосовно податків на доход і майно ( 792_002 ), підписану
27 листопада 1996 року в м. Анкарі, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 16 січня 1998 року
N 37/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry