Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України Про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Укра...

Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України Про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Укра...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови
Верховної Ради України "Про згоду на притягнення до
кримінальної відповідальності народного депутата
України Звягільського Ю.Л."
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 10, ст.88 )
Розглянувши звернення народного депутата України
Звягільського Ю.Л. щодо чинності Постанови Верховної Ради України
від 15 листопада 1994 року "Про згоду на притягнення до
кримінальної відповідальності народного депутата України
Звягільського Ю.Л." ( 247/94-ВР ), Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної
Ради України від 15 листопада 1994 року "Про згоду на притягнення
до кримінальної відповідальності народного депутата України
Звягільського Ю.Л." (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 47, ст. 423). Запропонувати народному депутату України
Звягільському Ю.Л. прибути в Україну і здійснити захист своїх прав
у питаннях, що порушуються Генеральною прокуратурою України.
2. Міністерству закордонних справ України повідомити
народного депутата України Звягільського Ю.Л. про зміст прийнятої
Верховною Радою України Постанови від 12 лютого 1997 року.
3. Попередити народного депутата України Звягільського Ю.Л.
про те, що у разі неприбуття його в Україну протягом двох місяців
Верховною Радою України буде розглянуто питання про дострокове
припинення його повноважень народного депутата України відповідно
до пункту 4 частини другої статті 81 Конституції України
( 254к/96-ВР ).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 12 лютого 1997 року
N 66/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry