Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про первинну кредитну емісію Національного банку України на III та IV квартали 1994 року

Про первинну кредитну емісію Національного банку України на III та IV квартали 1994 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про первинну кредитну емісію Національного
банку України на III та IV квартали 1994 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.373 )

Виходячи з обсягу валового внутрішнього продукту, визначеного
Міністерством економіки на III квартал 1994 року, і враховуючи
фактичне виконання показників грошово-кредитної системи в
липні-серпні та у першій половині вересня цього року, Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити граничний розмір первинної кредитної емісії
Національного банку України:
- на кінець III кварталу 1994 року (станом на 1 жовтня цього
року) у розмірі 144 трлн.карбованців;
- на кінець IV кварталу 1994 року (станом на 1 січня 1995
року) у розмірі 164,6 трлн. карбованців.
2. Кабінету Міністрів України:
- до 15 жовтня 1994 року вжити заходів щодо мобілізації для
розрахунків з сільгоспвиробниками по державному контракту 4
трлн.крб. кредитних ресурсів, використаних у III кварталі 1994
року на не програмні цілі; - забезпечити погашення до кінця вересня цього року
прострочених кредитів, виданих для закупівлі хліба та фінансової
стабілізації окремих галузей в сумі 1,2 трлн.крб., а також
безумовну сплату Національному банку України процентів за
користування вказаними та іншими кредитами.
3. Національному банку України, починаючи з IV кварталу 1994
року, надавати кредити Уряду тільки шляхом надання кредиту під
короткострокові казначейські векселі, виписані Міністерством
фінансів України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 23 вересня 1994 року
N 182/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry