Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 6 Закону України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції

Про внесення змін до статті 6 Закону України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 6 Закону України
"Про державне регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 18, ст.141 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У статті 6 Закону України "Про державне регулювання
імпорту сільськогосподарської продукції" ( 468/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1998 р., N 26,
ст.148, із змінами, внесеними Законом України від 18 лютого 1999
року) цифри і слова:
"12.09 Насіння, плоди і спори для посіву 0"
(буряку, люцерни, конюшини, інших)
замінити цифрами і словами:
"12.09 (крім Насіння, плоди і спори для посіву 0 12.09.11.000) (буряку, люцерни, конюшини, інших)
12.09.11.000 Насіння цукрових буряків 70".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 березня 1999 року
N 518-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry