Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про деякі питання організації роботи Фонду державного майна України

Про деякі питання організації роботи Фонду державного майна України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність, додатково див. пункт 5
цієї Постанови. Про призначення Голови Фонду
державного майна України див. Указ Президента
N 1180/98 ( 1180/98 ) від 26.10.1998 }

Про деякі питання організації роботи Фонду
державного майна України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 14, ст.64 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Головному контрольно-ревізійному управлінню України
перевірити використання коштів позабюджетного Державного фонду
приватизації за період з квітня 1997 року по квітень 1998 року та
про результати перевірки проінформувати Верховну Раду України.
2. Заборонити посадовим особам здійснювати дії, внаслідок
яких можуть відбутися кадрові зміни у Фонді державного майна
України, до призначення відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ) Голови Фонду державного майна України.
3. Враховуючи підпорядкованість Фонду державного майна
України Верховній Раді України:
а) керуючому справами Фонду державного майна України
позбавити народного депутата України Ланового В.Т. права
користування службовим автомобілем, закріпленим за ним Фондом
державного майна України, службовим кабінетом у приміщенні Фонду
державного майна України, а також особистої перепустки у
приміщення Фонду державного майна України;
б) заборонити працівникам Фонду державного майна України
виконувати будь-які вказівки чи доручення народного депутата
України Ланового В.Т., пов'язані з роботою Фонду державного майна
України та діяльністю його підрозділів, крім випадків виконання
вимог законодавства при здійсненні Лановим В.Т. повноважень
народного депутата України, визначених Законом України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ). Відповідальність за виконання цього пункту покласти на
керівників департаментів, управлінь та самостійних відділів Фонду
державного майна України.
4. Генеральній прокуратурі України:
провести перевірку діяльності Фонду державного майна України
за період з квітня 1997 року по квітень 1998 року та про
результати перевірки проінформувати Верховну Раду України;
забезпечити нагляд за додержанням у Фонді державного майна
України Закону України "Про тимчасове виконання обов'язків
посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради
України Президент України або Верховна Рада України за поданням
Президента України" ( 709/97-ВР );
у разі виявлення фактів невиконання цієї Постанови вживати
заходів щодо посадових осіб, винних у її невиконанні;
проінформувати Верховну Раду України про виконання цієї
Постанови у червні 1998 року.
5. Ця Постанова набирає чинності з дня прийняття і втрачає
чинність з дня призначення Голови Фонду державного майна України
( 1180/98 ) відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 24 березня 1998 року
N 206/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry