Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін до статей 235, 236 та глави 31-А Цивільного процесуального кодексу України

Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін до статей 235, 236 та глави 31-А Цивільного процесуального кодексу України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення
змін до статей 235, 236 та глави 31-А Цивільного
процесуального кодексу України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 42, ст.302 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про внесення змін до статей 235, 236 та
глави 31-А Цивільного процесуального кодексу України"
( 403/95-ВР ) ввести в дію після трьох місяців з дня його
опублікування в газеті "Голос України". 2. Встановити, що чинність цього Закону поширюється і на
відносини, які раніше ним не були врегульовані, за умови, що ці
відносини виникли не раніше трьох місяців до введення Закону в
дію. 3. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про внесення змін до статей 235, 236 та глави
31-А Цивільного процесуального кодексу України" застосовуються
чинні акти законодавства України, якщо вони не суперечать цьому
Закону. 4. Кабінету Міністрів України, відповідним міністерствам і
відомствам України розробити та здійснити заходи щодо забезпечення
реалізації цього Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 31 жовтня 1995 року
N 404/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry