Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про вищу освіту щодо граничного віку кандидатів на посади керівника вищого навчального закладу та керівника факультету

Про внесення змін до Закону України Про вищу освіту щодо граничного віку кандидатів на посади керівника вищого навчального закладу та керівника факультету

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014, ВВР,
2014, N 37-38, ст.2004 }
Про внесення змін до Закону України "Про
вищу освіту" щодо граничного віку кандидатів
на посади керівника вищого навчального
закладу та керівника факультету
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 10, ст.83 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац другий частини першої статей 39 і 40 Закону України
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 20, ст. 134) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 грудня 2006 року
N 506-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry