Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про затвердження Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України

Про затвердження Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про затвердження Положення про резервний фонд
Кабінету Міністрів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 10, ст. 51 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів
України (додається).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 22 лютого 1996 року
N 62/96-ВР

ПОЛОЖЕННЯ
про резервний фонд Кабінету Міністрів України
1. Резервний фонд Кабінету Міністрів України (далі -
резервний фонд) утворюється відповідно до Закону України "Про
бюджетну систему України" ( 512-12 ) для фінансування невідкладних
витрат у народному господарстві, соціально-культурних та інших
заходів, не передбачених і які не могли бути передбачені під час
затвердження Державного бюджету України на відповідний рік. 2. Резервний фонд передбачається в Державному бюджеті України
в розмірі до двох відсотків обсягу видатків державного бюджету. Загальна сума резервного фонду на кожний рік затверджується
Верховною Радою України в порядку, встановленому Законом України
"Про бюджетну систему України". 3. Фінансування видатків з резервного фонду здійснюється за
постановою Кабінету Міністрів України відповідно до обгрунтованого
подання міністерств, відомств, інших органів державної виконавчої
влади та висновку Міністерства фінансів України і Міністерства
економіки України щодо економічної доцільності та ефективності
фінансування видатків за рахунок резервного фонду. Резервний фонд Кабінету Міністрів України не може
використовуватися, зокрема: 1) для погашення боргів, у тому числі пов'язаних з гарантіями
чи іншими видами забезпечення, наданими Кабінетом Міністрів
України; 2) для збільшення сум по статтях видатків, передбачених у
державному бюджеті. На засідання Кабінету Міністрів України, на якому
приймається рішення про фінансування видатків з резервного фонду,
заздалегідь (не пізніш як за три дні до засідання) в письмовій
формі запрошуються представники від постійної Комісії Верховної
Ради України з питань бюджету, яким завчасно передаються всі
відповідні документи. Ці представники мають право виступити із
зазначеного питання на засіданні Кабінету Міністрів України. 4. Резервний фонд використовується на фінансування: 1) витрат, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями; 2) робіт по ліквідації наслідків стихійних явищ та аварій; 3) непередбачених витрат, пов'язаних з введенням законів; 4) інших заходів, не передбачених і які не могли бути
передбачені під час затвердження Державного бюджету України, з
визначенням при цьому розміру коштів, який не може перевищувати 20
відсотків загального обсягу резервного фонду. 5. Кошти резервного фонду можуть використовуватися лише в
необхідних межах за цільовим призначенням на фінансування заходів,
передбачуваних постановами Кабінету Міністрів України. Залишок невикористаних коштів резервного фонду за станом на
31 грудня року, в якому їх виділено, підлягає поверненню до
Державного бюджету України. Контроль за цільовим і своєчасним використанням
міністерствами, відомствами, іншими органами державної виконавчої
влади коштів резервного фонду здійснює Міністерство фінансів
України. Органи державної виконавчої влади та виконавчі органи
місцевих Рад разом з органами Міністерства фінансів України
здійснюють контроль за надходженням та правильним використанням
підприємствами, установами і організаціями виділених з резервного
фонду коштів. 6. Кабінет Міністрів України щомісяця подає Верховній Раді
України докладні письмові звіти про витрати з резервного фонду з
обгрунтуванням їх необхідності, економічності та ефективності, а
також про досягнення фактичних результатів за підсумками
використання коштів резервного фонду. Розгляд поданих документів і прийняття рішення Верховною
Радою України щодо схвалення видатків з резервного фонду та
можливості відновлення суми резервного фонду здійснюється під час
найближчого розгляду проекту Закону про внесення змін і доповнень
до Закону про Державний бюджет України або про його виконання. Порушення Кабінетом Міністрів України, іншим зазначеним у
цьому Положенні органом чи їх посадовими особами вимог,
встановлених цим Положенням, є достатньою підставою для
незатвердження Верховною Радою України відповідних видатків з
резервного фонду і повернення до резервного фонду витрачених
коштів і процентів по них за рахунок винних посадових осіб чи за
рахунок коштів, виділених у державному бюджеті на відповідний
орган. Контроль за використанням коштів резервного фонду здійснює
постійна Комісія Верховної Ради України з питань бюджету.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry