Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах

Про ратифікацію Договору між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини
у цивільних та кримінальних справах

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 44, ст. 324 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір між Україною та Естонською Республікою про правову
допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах
( 233_659 ), підписаний 15 лютого 1995 року у м. Києві,
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 22 листопада 1995 року
N 450/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry