Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік

Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 28, ст.305 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474,
N 45, ст. 483; із змінами, внесеними законами України від
14 червня 2011 року N 3491-VI ( 3491-17 ), від 5 липня 2011 року
N 3562-VI ( 3562-17 ), від 22 вересня 2011 року N 3768-VI
( 3768-17 ), від 6 жовтня 2011 року N 3823-VI ( 3823-17 ), від
7 жовтня 2011 року N 3905-VI ( 3905-17 ), від 18 жовтня 2011 року
N 3911-VI ( 3911-17 ), N 3912-VI ( 3912-17 ) і N 3913-VI
( 3913-17 ), від 20 жовтня 2011 року N 3953-VI ( 3953-17 ) і
N 3954-VI ( 3954-17 ), від 4 листопада 2011 року N 4011-VI
( 4011-17 ), N 4012-VI ( 4012-17 ) і N 4013-VI) ( 4013-17 ) такі
зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "301.060.447,9" і "254.512.061,3"
замінити відповідно цифрами "302.375.487,7" і "255.827.101,1";
у частині другій цифри "339.462.553,2" і "292.738.122,6"
замінити відповідно цифрами "341.250.347,5" і "294.525.916,9";
в абзаці третьому частини третьої цифри "7.140.161" і
"629.763,3" замінити відповідно цифрами "6.667.406,5" і
"157.008,8";
2) внести зміни до додатків N 1, N 3, N 4 і N 7 до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
відповідно до додатків N 1, N 2, N 3 і N 4 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 грудня 2011 року
N 4074-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"
(тис.грн.) -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний | | | класифікацією доходів | | фонд | фонд | | | бюджету ( v0011201-11 ) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Разом доходів: |302 375 487,7|255 827 101,1| 46 548 386,6| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Всього доходів |299 868 365,6|253 319 979,0| 46 548 386,6| | |(без урахування | | | | | |міжбюджетних трансфертів) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |255 467 035,8|234 926 679,7| 20 540 356,1| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки на |163 606 295,6|146 896 395,6| 16 709 900,0| | |товари та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010000|Податок на додану вартість |126 957 495,6|121 327 495,6| 5 630 000,0| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010300|Податок на додану вартість | 88 312 095,6| 84 712 095,6| 3 600 000,0| | |з ввезених на територію | | | | | |України товарів | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2011 рік"
(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | | |Всього: |294 525 916,9|250 405 148,5| 39 891 389,0| 3 055 545,6|42 820 768,4|46 724 430,6|28 024 676,8|2 119 449,1| 844 477,4|18 699 753,8|341 250 347,5| |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3500000| |Міністерство фінансів | 33 840 431,4| 30 818 590,7| 4 717 528,4| 238 519,8| 3 021 840,7| 777 230,3| 652 317,2| 5 201,3| 2 561,1| 124 913,1| 34 617 661,7| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3501000| |Апарат Міністерства | 26 856 083,2| 23 985 306,3| 327 789,3| 30 116,7| 2 870 776,9| 79 260,0| 60 164,4| 4 624,3| 472,2| 19 095,6| 26 935 343,2| | | |фінансів України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3501170| 0171 |Обслуговування | 15 157 255,1| 15 157 255,1| | | | | | | | | 15 157 255,1| | | |внутрішнього державного | | | | | | | | | | | | | | |боргу | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3501230| 0473 |Здійснення м. Києвом | 2 510 000,0| | | | 2 510 000,0| | | | | | 2 510 000,0| | | |функцій столиці | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3510000| |Міністерство фінансів | 92 737 311,8| 84 007 403,1| | | 7 429 908,7| 791 832,8| | | | 791 832,8| 93 529 144,6| | | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3511000| |Міністерство фінансів | 92 737 311,8| 84 007 403,1| | | 7 429 908,7| 791 832,8| | | | 791 832,8| 93 529 144,6| | | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3511030| 0133 |Резервний фонд | 1 300 000,0| | | | | | | | | | 1 300 000,0| |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3511060| 0180 |Додаткові дотації з | 3 731 798,4| 3 731 798,4| | | | | | | | | 3 731 798,4| | | |державного бюджету | | | | | | | | | | | | | | |місцевим бюджетам | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3511250| 0180 |Субвенція з державного | 1 701 640,0| 1 701 640,0| | | | | | | | | 1 701 640,0| | | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | | | | |на надання пільг з послуг| | | | | | | | | | | | | | |зв'язку та інших | | | | | | | | | | | | | | |передбачених | | | | | | | | | | | | | | |законодавством пільг, в | | | | | | | | | | | | | | |тому числі компенсації | | | | | | | | | | | | | | |втрати частини доходів у | | | | | | | | | | | | | | |зв'язку з відміною | | | | | | | | | | | | | | |податку з власників | | | | | | | | | | | | | | |транспортних засобів та | | | | | | | | | | | | | | |відповідним збільшенням | | | | | | | | | | | | | | |ставок акцизного податку | | | | | | | | | | | | | | |з пального для фізичних | | | | | | | | | | | | | | |осіб (крім пільг на | | | | | | | | | | | | | | |одержання ліків, | | | | | | | | | | | | | | |зубопротезування, оплату | | | | | | | | | | | | | | |електроенергії, | | | | | | | | | | | | | | |природного і скрапленого | | | | | | | | | | | | | | |газу на побутові потреби,| | | | | | | | | | | | | | |твердого та рідкого | | | | | | | | | | | | | | |пічного побутового | | | | | | | | | | | | | | |палива, послуг тепло-, | | | | | | | | | | | | | | |водопостачання і | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення, | | | | | | | | | | | | | | |квартирної плати | | | | | | | | | | | | | | |(утримання будинків і | | | | | | | | | | | | | | |споруд та прибудинкових | | | | | | | | | | | | | | |територій), вивезення | | | | | | | | | | | | | | |побутового сміття та | | | | | | | | | | | | | | |рідких нечистот) та | | | | | | | | | | | | | | |компенсацію за пільговий | | | | | | | | | | | | | | |проїзд окремих категорій | | | | | | | | | | | | | | |громадян | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3511340| 0180 |Субвенція з державного | 27 168 916,0| 27 168 916,0| | | | | | | | | 27 168 916,0| | | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | | | | |на виплату допомоги | | | | | | | | | | | | | | |сім'ям з дітьми, | | | | | | | | | | | | | | |малозабезпеченим сім'ям, | | | | | | | | | | | | | | |інвалідам з дитинства, | | | | | | | | | | | | | | |дітям-інвалідам та | | | | | | | | | | | | | | |тимчасової державної | | | | | | | | | | | | | | |допомоги дітям | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |3511440| 0180 |Субвенція з державного | 37 100,0| 37 100,0| | | | | | | | | 37 100,0| | | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | | | | |на відшкодування частини | | | | | | | | | | | | | | |відсоткових ставок по | | | | | | | | | | | | | | |залучених кредитах на | | | | | | | | | | | | | | |оновлення парку автобусів| | | | | | | | | | | | | | |та тролейбусів | | | | | | | | | | | | | | |приймаючих міст по | | | | | | | | | | | | | | |підготовці до проведення | | | | | | | | | | | | | | |в Україні фінальної | | | | | | | | | | | | | | |частини чемпіонату Європи| | | | | | | | | | | | | | |2012 року з футболу | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Повернення кредитів до Державного бюджету України
та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України
у 2011 році"
(тис.грн.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього | | програмної |функціональної| відомчою і програмною |----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------| |класифікації| класифікації |класифікаціями видатків |Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | |видатків та | видатків та | та кредитування | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |кредитування| кредитування | державного бюджету | | | | | | | | | | | державного | бюджету | ( v0011201-11 ) | | | | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | | | | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | Всього: | 157 008,8|6 510 397,7|6 667 406,5|-5 511 396,7|-4 687 869,6|-10199 266,3|-5 354 387,9| 1 822 528,1|-3 531 859,8| |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3510000 | |Міністерство фінансів | 16 408,8| 267 443,1| 283 851,9|-5 511 396,7| -29 297,1|-5 540 693,8|-5 494 987,9| 238 146,0|-5 256 841,9| | | |України | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3511000 | |Міністерство фінансів | 16 408,8| 267 443,1| 283 851,9|-5 511 396,7| -29 297,1|-5 540 693,8|-5 494 987,9| 238 146,0|-5 256 841,9| | | |України | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3511600 | 0490 |Виконання державою | 16 408,8| | 16 408,8| | | | 16 408,8| | 16 408,8| | | |гарантійних зобов'язань | | | | | | | | | | | | |за позичальників, що | | | | | | | | | | | | |отримали кредити під | | | | | | | | | | | | |державні гарантії | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 4
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації та субвенції)
з Державного бюджету України місцевим бюджетам
на 2011 рік"
(тис.грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------- |Код бюджету| Назва місцевого | Додаткова |Субвенції з державного бюджету | | | бюджету | дотація з |----------------------------------------------| | | адміністративно- |державного |Субвенція загального фонду на: | | | територіальної |бюджету на: | | | | одиниці |------------+----------------------------------------------| | | |вирівнювання| виплату | надання пільг з |відшкодуван-| | | | фінансової | допомоги | послуг зв'язку та | ня частини | | | | забезпече- | сім'ям з | інших передбачених|відсоткових | | | | ності | дітьми, | законодавством | ставок по | | | | місцевих | малозабез- |пільг, в тому числі| залучених | | | | бюджетів | печеним | компенсації втрати|кредитах на | | | | | сім'ям, | частини доходів у | оновлення | | | | | інвалідам з | зв'язку з відміною| парку | | | | | дитинства, |податку з власників|автобусів та| | | | | дітям- | транспортних |тролейбусів | | | | | інвалідам | засобів та | приймаючих | | | | |та тимчасової| відповідним | міст по | | | | | державної | збільшенням | підготовці | | | | | допомоги | ставок акцизного | до | | | | | дітям | податку з пального|проведення в| | | | | | для фізичних осіб | Україні | | | | | | (крім пільг на | фінальної | | | | | | одержання ліків, | частини | | | | | | зубопротезування, | чемпіонату | | | | | | оплату | Європи | | | | | | електроенергії, |2012 року з | | | | | | природного і | футболу | | | | | | скрапленого газу | | | | | | | на побутові | | | | | | | потреби, твердого | | | | | | | та рідкого пічного| | | | | | | побутового палива,| | | | | | | послуг тепло-, | | | | | | | водопостачання і | | | | | | | водовідведення, | | | | | | | квартирної плати | | | | | | |(утримання будинків| | | | | | | і споруд та | | | | | | | прибудинкових | | | | | | | територій), | | | | | | | вивезення | | | | | | | побутового сміття | | | | | | | та рідких | | | | | | | нечистот) та | | | | | | | компенсацію за | | | | | | | пільговий проїзд | | | | | | | окремих категорій | | | | | | | громадян | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |01100000000|Бюджет Автономної | 69 533,2| 1 245 520,2| 85 041,9| | | |Республіки Крим | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |02100000000|Обласний бюджет | 56 829,2| 1 000 910,4| 55 004,0| | | |Вінницької області| | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |03100000000|Обласний бюджет | 36 840,6| 899 843,7| 30 055,5| | | |Волинської області| | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |04100000000|Обласний бюджет | 115 653,1| 1 831 233,9| 144 539,9| | | |Дніпропетровської | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |05100000000|Обласний бюджет | 140 164,9| 2 200 940,7| 196 985,8| | | |Донецької області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |06100000000|Обласний бюджет | 46 337,5| 867 163,9| 42 998,8| | | |Житомирської | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |07100000000|Обласний бюджет | 42 688,0| 1 019 789,0| 29 701,3| | | |Закарпатської | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |08100000000|Обласний бюджет | 62 101,0| 974 418,5| 72 432,4| | | |Запорізької | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |09100000000|Обласний бюджет | 46 588,8| 1 062 811,0| 39 052,6| | | |Івано-Франківської| | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |10100000000|Обласний бюджет | 64 383,2| 957 101,1| 57 388,4| | | |Київської області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |11100000000|Обласний бюджет | 36 973,0| 635 297,4| 33 215,8| | | |Кіровоградської | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |12100000000|Обласний бюджет | 73 421,3| 1 109 974,4| 79 930,0| | | |Луганської області| | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |13100000000|Обласний бюджет | 86 895,8| 1 690 740,5| 72 911,5| | | |Львівської області| | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |14100000000|Обласний бюджет | 41 253,8| 748 071,5| 34 784,7| | | |Миколаївської | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |15100000000|Обласний бюджет | 73 626,9| 1 468 131,7| 68 983,2| | | |Одеської області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |16100000000|Обласний бюджет | 52 068,2| 781 587,7| 49 126,9| | | |Полтавської | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |17100000000|Обласний бюджет | 41 958,2| 962 011,9| 32 040,5| | | |Рівненської | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |18100000000|Обласний бюджет | 40 339,5| 607 700,8| 38 559,3| | | |Сумської області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |19100000000|Обласний бюджет | 37 540,9| 718 913,8| 32 916,4| | | |Тернопільської | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |20100000000|Обласний бюджет | 91 801,8| 1 354 500,4| 100 112,7| | | |Харківської | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |21100000000|Обласний бюджет | 38 037,8| 687 154,8| 32 381,7| | | |Херсонської | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |22100000000|Обласний бюджет | 47 757,7| 851 261,8| 44 158,3| | | |Хмельницької | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |23100000000|Обласний бюджет | 47 042,0| 720 298,2| 44 774,7| | | |Черкаської | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |24100000000|Обласний бюджет | 30 671,5| 658 864,5| 24 804,7| | | |Чернівецької | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |25100000000|Обласний бюджет | 40 079,8| 590 514,4| 39 721,4| | | |Чернігівської | | | | | | |області | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |26000000000|Міський бюджет | 270 000,0| 1 329 743,3| 203 915,4| | | |міста Києва | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |27000000000|Міський бюджет | 6 539,3| 194 416,5| 16 102,2| | | |міста Севастополя | | | | | |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |05201000000|м. Донецьк | | | | 11 775,0| |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |13201000000|м. Львів | | | | 2 550,0| |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| |20201000000|м. Харків | | | | 22 775,0| |-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------| | |ВСЬОГО | 1 737 127,0| 27 168 916,0| 1 701 640,0| 37 100,0| --------------------------------------------------------------------------------------------

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry