Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми спів...

Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми спів...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом
України і Організацією з безпеки і співробітництва
в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової
форми співробітництва
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 9, ст. 76 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і
Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо
створення нової форми співробітництва, підписаний 13 липня
1999 року в м. Відні ( 994_309 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 10 лютого 2000 року
N 1446-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry