Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо оприлюднення інформації стосовно зон радіоактивного забруднення

Про внесення змін до деяких законів України щодо оприлюднення інформації стосовно зон радіоактивного забруднення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо оприлюднення інформації стосовно
зон радіоактивного забруднення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 24, ст.232 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 2 Закону України "Про правовий режим території,
що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13,
ст. 177, N 37, ст. 541; 1997 р., N 20, ст. 145):
1) у частині п'ятій слова "Академії наук України" замінити
словами "Національної академії наук України", а слова "Державного
комітету України по гідрометеорології" виключити;
2) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного
забруднення, та дані щорічних дозиметричних паспортизацій із
зазначенням очікуваних доз опромінення населення оприлюднюються
Кабінетом Міністрів України один раз на три роки, починаючи з
2009 року".
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
3) частину сьому викласти в такій редакції:
"Карти зазначених зон, перелік населених пунктів, віднесених
до цих зон, та дані щорічних дозиметричних паспортизацій із
зазначенням очікуваних доз опромінення населення один раз на три
роки публікуються в загальнодержавних та регіональних друкованих
засобах масової інформації і зберігаються у відповідних
центральних та місцевих органах державної влади".
2. У статті 2 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13,
ст. 178, N 37, ст. 543; 1996 р., N 35, ст. 162; 2006 р., N 49,
ст. 485):
1) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного
забруднення, та дані щорічних дозиметричних паспортизацій із
зазначенням очікуваних доз опромінення населення оприлюднюються
Кабінетом Міністрів України один раз на три роки, починаючи з
2009 року".
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
2) частину сьому викласти в такій редакції:
"Карти зазначених зон, перелік населених пунктів, віднесених
до цих зон, та дані щорічних дозиметричних паспортизацій із
зазначенням очікуваних доз опромінення населення один раз на три
роки публікуються в загальнодержавних та регіональних друкованих
засобах масової інформації і зберігаються у відповідних
центральних та місцевих органах державної влади".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 10 квітня 2008 року
N 259-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry