Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про лікарські засоби

Про порядок введення в дію Закону України Про лікарські засоби

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про лікарські засоби"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 22, ст. 87 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) з дня його опублікування, крім частини другої статті
17, яка вводиться в дію з 1 січня 1998 року.
2. Встановити, що до приведення законодавства України у
відповідність із Законом України "Про лікарські засоби" акти
законодавства України застосовуються у частині, яка не суперечить
цьому Закону.
3. Доручити Кабінету Міністрів України:
до 1 жовтня 1996 року підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих
актів України у відповідність із Законом України "Про лікарські
засоби" та про встановлення відповідальності за порушення цього
Закону; до 2 серпня 1996 року прийняти нормативні акти щодо
застосування Закону України "Про лікарські засоби", віднесені до
компетенції Кабінету Міністрів України;
до 1 жовтня 1996 року привести рішення Уряду України у
відповідність із цим Законом і забезпечити внесення відповідних
змін до нормативних актів міністерств, відомств та інших
центральних органів державної виконавчої влади України; протягом місяця вирішити питання щодо підпорядкування
Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів
контрольно-аналітичних лабораторій, що входять до складу обласних
об'єднань "Фармація", та створених на їх базі державних
підприємств із передачею їх основних фондів (приміщень,
обладнання, апаратури тощо); під час формування Державного бюджету України починаючи з
1997 року передбачати окремим рядком фінансування Державної
інспекції з контролю якості лікарських засобів у складі
Міністерства охорони здоров'я України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 квітня 1996 року
N 124/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry