Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Софіївського сільського голови (Софіївська сільська рада Первомайського району Миколаївської області)

Про призначення позачергових виборів Софіївського сільського голови (Софіївська сільська рада Первомайського району Миколаївської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів Софіївського
сільського голови (Софіївська сільська рада
Первомайського району Миколаївської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 26, ст.279 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Софіївського
сільського голови Бебика С.П. (Софіївська сільська рада
Первомайського району Миколаївської області) та відповідно до
пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої та шостої
статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Софіївського сільського
голови (Софіївська сільська рада Первомайського району
Миколаївської області) на неділю 20 червня 2010 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Софіївського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Софіївського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 квітня 2010 року
N 2068-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry