Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про вибори народних депутатів України щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у...

Про внесення змін до Закону України Про вибори народних депутатів України щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у...

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 11, ст.126)

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 3-р/2017 від 21.12.2017}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73; 2014 р., № 18-19, ст. 696, № 22, ст. 794) такі зміни:

1. Статтю 61 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

"9. У разі прийняття партією рішення, передбаченого частиною третьою статті 105 цього Закону щодо кандидата у депутати до прийняття рішення Центральною виборчою комісією про визнання його обраним, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії".

2. Статтю 105 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Партія, яка висувала кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяла участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів згідно з частиною десятою статті 98 цього Закону вважається необраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до прийняття рішення Центральною виборчою комісією про визнання його обраним. Таке рішення приймається відповідно до статуту партії з’їздом (зборами, конференцією) партії, який може бути проведений тільки після складення присяги депутатами, обраними на чергових або позачергових виборах. Витяг з протоколу з’їзду (зборів, конференції) партії, підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником і скріплене печаткою партії, не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття рішення передаються до Центральної виборчої комісії. На підставі цих документів Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Центральній виборчій комісії привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом.

3. {Пункт 3 розділу II втратив чинність, як такий, що є неконституційним, на підставі  Рішення Конституційного Суду № 3-р/2017 від 21.12.2017} Дія цього Закону поширюється на виборчі списки кандидатів у народні депутати України від політичних партій, які були суб’єктами виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 лютого 2016 року
№ 1006-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry