Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами

Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої
політики в галузі транзиту нафти і нафтопродуктів
магістральними трубопроводами
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 31, ст.197 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 666-XIV ( 666-14 ) від 14.05.99, ВВР, 1999, N 28, ст.236 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про проведення узгодженої політики в галузі транзиту
нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами, підписану
12 квітня 1996 року в м. Москві ( 997_081 ), ратифікувати з такими
застереженнями:
1. Обгрунтовані розцінки послуг за транзит визначаються
Стороною держави транзиту на недискримінаційних умовах. 2. З частини другої статті 4 слова "здійснюються за
погодженими Сторонами тарифами і" виключити.
( Пункт 3 виключено на підставі Закону N 666-XIV ( 666-14 )
від 14.05.99 )
4. Із статті 12 Угоди слова "тимчасово застосовується з дати
підписання і" виключити.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 11 червня 1997 року
N 329/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry