Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про торговельно-економічне співробітництво

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про торговельно-економічне співробітництво

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
Республіки Болгарія про торговельно-економічне
співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 50, ст.286 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про
торговельно-економічне співробітництво ( 100_683 ), підписану 20
листопада 1995 року в м. Софії, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 1 листопада 1996 року
N 466/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry