Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Тимчасової слідчої комісії для перевірки діяльності Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики України та його підрозділів по забезпе...

Про інформацію Тимчасової слідчої комісії для перевірки діяльності Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики України та його підрозділів по забезпе...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Тимчасової слідчої комісії для перевірки
діяльності Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики
України та його підрозділів по забезпеченню населення України
електроенергією
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 49, ст.432 )

Заслухавши інформацію голови Тимчасової слідчої комісії для
перевірки діяльності Кабінету Міністрів України, Міністерства
енергетики України та його підрозділів по забезпеченню населення
України електроенергією Костусєва О.О., Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Тимчасової слідчої комісії взяти до відома.
2. Діяльність Кабінету Міністрів України щодо розвитку
енергетики та забезпечення населення України електроенергією
визнати незадовільною.
3. Визнати, що приватизацію енергокомпаній проведено
непрофесійно, без урахування особливостей і перспектив розвитку
галузі.
4. Генеральній прокуратурі України розглянути питання про
відповідальність посадових осіб Міністерства енергетики України і
енергокомпаній за масове розкрадання електричної енергії.
Про результати розгляду повідомити Верховну Раду України
через два місяці.
5. У невідкладному порядку прийняти Закон України про
особливості приватизації майна підприємств паливно-енергетичного
комплексу.
6. Кабінету Міністрів України в двомісячний термін розробити
програму регулювання режимів споживання електроенергії, яка
повинна передбачати істотне розширення використання тарифів,
диференційованих за періодами часу, масове виробництво
відповідних лічильників і установку їх споживачам з розстрочкою
оплати.
7. Рекомендувати Президенту України надати Національній
комісії регулювання електроенергетики України повноваження щодо
контролю за якістю електроенергії, внісши відповідні зміни до
Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики
України, затвердженого Указом Президента України від 21 квітня
1998 року N 335/98.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 20 жовтня 1999 року
N 1168-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry