Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль ...

Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про державне
регулювання видобутку, виробництва і використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст.332 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державне регулювання
видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"
( 637/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9,
ст. 34; 2000 р., N 46, ст. 396) такі зміни:
1. У пункті 21 статті 1:
1) в абзаці другому:
у позиції "золото":
цифри і слова "333 (триста тридцять третя)" виключити;
доповнити позицію цифрами і словами:
"958 (дев'ятсот п'ятдесят восьма)
999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ята)";
у позиції "срібло" цифри і слова "750 (сімсот п'ятдесята)"
виключити;
2) абзац третій викласти в такій редакції:
"Залишаються в обігу і реалізуються ювелірні та побутові
вироби із золота 333 (триста тридцять третьої) і 583 (п'ятсот
вісімдесят третьої) проби та срібла 750 (сімсот п'ятдесятої) проби
з відбитком державного пробірного клейма".
2. Абзац другий частини четвертої статті 4 після слів
"суб'єктами їх видобування і виробництва" доповнити словами
"скуплені у населення і не викуплені з-під застави ювелірні та
побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння".
3. Друге речення частини третьої статті 15 доповнити словами
"за поданням Міністерства фінансів України".
4. У статті 22:
1) частину третю після слів "що виготовляють" доповнити
словами "та/або ввозять в Україну";
2) у частині четвертій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"за торгівлю на території України ювелірними та побутовими
виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного
пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного
пробірного клейма, - сплачують штраф у розмірі ста відсотків
вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу";
абзац третій виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 909-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry