Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 7 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Про внесення змін до статті 7 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 7 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 37, ст.450 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині другій статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425;
1996 р., N 1, ст. 1; 2003 р., N 30, ст. 245):
1) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) учасників бойових дій під час Великої Вітчизняної війни
та війни з Японією, які стали інвалідами внаслідок загального
захворювання або захворювання, отриманого під час проходження
військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної
безпеки, інших військових формуваннях";
2) доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони,
які стали інвалідами внаслідок захворювань, пов'язаних з
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Підпункт 2 пункту 1, яким вноситься зміна до частини другої
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), набирає чинності з 1 січня
2005 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1770-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry