Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про відзначення у 2015 році пам'ятних дат вищих навчальних закладів України

Про відзначення у 2015 році пам'ятних дат вищих навчальних закладів України

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про відзначення у 2015 році пам’ятних дат вищих навчальних закладів України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 35, ст.354)

У 2015 році виповнюється 130 років від часу заснування Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", 100 років від часу заснування Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), 140 років від часу заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 210 років від часу заснування Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Враховуючи значний внесок зазначених вищих навчальних закладів України у розвиток вітчизняної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих кадрів, розбудову національної економіки, становлення та зміцнення України як демократичної, правової держави, Верховна Рада України постановляє:

1. Урочисто відзначити на державному рівні у 2015 році:

у вересні 2015 року - 130-річчя від часу заснування Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

у вересні 2015 року - 100-річчя від часу заснування Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне);

у жовтні 2015 року - 140-річчя від часу заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

у жовтні 2015 року - 210-річчя від часу заснування Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

забезпечити відзначення у 2015 році на державному рівні пам’ятних дат вищих навчальних закладів України, визначених у пункті 1 цієї Постанови;

у місячний термін з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний комітет з відзначення у 2015 році пам’ятних дат вищих навчальних закладів України, розробити та затвердити плани заходів з їх відзначення, передбачивши відповідне фінансове та матеріально-технічне забезпечення.

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

забезпечити проведення у середніх та вищих навчальних закладах уроків, виховних годин, круглих столів, науково-практичних конференцій, інших тематичних заходів, присвячених відзначенню у 2015 році пам’ятних дат вищих навчальних закладів України, визначених у пункті 1 цієї Постанови;

включити теми, присвячені пам’ятним датам вищих навчальних закладів України, до переліку тем Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, рефератів, курсових та дипломних робіт у вищих навчальних закладах.

4. Рекомендувати Міністерству культури України забезпечити організацію в закладах культури тематичних виставок, експозицій, присвячених пам’ятним датам вищих навчальних закладів України, визначених у пункті 1 цієї Постанови.

5. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені пам’ятним датам вищих навчальних закладів України, та сприяти висвітленню державними засобами масової інформації заходів з їх відзначення.

6. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування взяти безпосередню участь і надати практичну допомогу в підготовці та проведенні заходів з відзначення пам’ятних дат вищих навчальних закладів України, визначених у пункті 1 цієї Постанови.

7. Запропонувати:

Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейні монети, присвячені пам’ятним датам вищих навчальних закладів України, визначених у пункті 1 цієї Постанови;

Українському державному підприємству поштового зв’язку "Укрпошта" видати поштові конверти і поштові марки, присвячені пам’ятним датам вищих навчальних закладів України, визначених у пункті 1 цієї Постанови.

8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.

9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

В.ГРОЙСМАН

м. Київ
15 липня 2015 року
№ 620-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry