Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про скасування Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 15 грудня 1994 року Про хід виконання Постанови Верховної Ради Криму від 20 травня 19...

Про скасування Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 15 грудня 1994 року Про хід виконання Постанови Верховної Ради Криму від 20 травня 19...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про скасування Постанови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим від 15 грудня 1994 року "Про хід виконання
Постанови Верховної Ради Криму від 20 травня 1994 року
"Про проходження строкової служби громадянами
Республіки Крим"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 11, ст. 79 )

Відповідно до пункту 31 статті 97 Конституції (Основного
Закону) України ( 888-09 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Скасувати Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим
від 15 грудня 1994 року "Про хід виконання Постанови Верховної
Ради Криму від 20 травня 1994 року "Про проходження строкової
служби громадянами Республіки Крим" як таку, що не відповідає
Конституції і законам України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 24 березня 1995 року
N 112/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry