Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Пакистан про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленн...

Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Пакистан про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленн...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції
між Урядом України і Урядом Ісламської
Республіки Пакистан про уникнення подвійного
оподаткування та запобігання податковим
ухиленням стосовно податків на доходи
і Протоколу до неї
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.58 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки
Пакистан про уникнення подвійного оподаткування та запобігання
податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протокол до неї
( 586_006 ), підписані 23 грудня 2008 року в м. Києві,
ратифікувати (додаються).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 листопада 2009 року
N 1732-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry