Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади

Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 47, ст.804)

Верховна Рада України постановляє:

1. Рекомендувати Президенту України сприяти:

1) включенню до критеріїв оцінки діяльності керівників місцевих органів виконавчої влади ефективність реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", схваленої Указом Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016;

2) розгляду на засіданні Національної ради реформ питання про віднесення до переліку першочергових програм і реформ в рамках Стратегії сталого розвитку України на період до 2020 року Програми популяризації фізичної культури та спорту і Програми здорового способу життя та довголіття, віднесених до вектора руху "Відповідальність і соціальна справедливість".

2. Верховній Раді України:

1) прискорити розгляд та прийняття законопроектів:

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного розвитку сфери фізичної культури і спорту (реєстр. № 2068);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання соціальних послуг (реєстр. № 2245);

про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України щодо фінансування сфери фізичної культури і спорту (реєстр. № 2223а);

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (реєстр. № 4453);

2) провести "годину запитань до Уряду" з питань виконання органами виконавчої влади вимог законодавства щодо розвитку фізичної культури і спорту.

3. Кабінету Міністрів України:

1) внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями;

про внесення змін до статті 1 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо визнання українських національних видів спорту;

про внесення змін до статті 43 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо забезпечення прав спортсменів вищої категорії, які проходять службу у Збройних Силах України та правоохоронних органах;

про внесення змін до деяких законів України щодо використання спортивної зброї;

про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо сприяння руховій активності студентів;

про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо відрахування частини доходів від акцизного збору з реалізації тютюнової та алкогольної продукції як джерела  додаткового фінансування для зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури;

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності, які інвестують кошти у будівництво об’єктів інфраструктури у сфері фізичної культури і спорту;

2) при підготовці змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" передбачити:

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове  фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, у сумі 100 мільйонів гривень для впорядкування фінансування таких закладів;

додаткові кошти на розвиток спорту у сумі 238 мільйонів гривень, у тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

3) невідкладно затвердити державну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року;

4) до 1 грудня 2016 року затвердити план заходів на 2017 рік з реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація";

5) сприяти забезпеченню підготовки та участі національних збірних команд України в чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних спортивних заходах;

6) запропонувати механізми відповідальності керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів за створення неналежних умов для ведення здорового способу життя та забезпечення фізіологічних норм рухової активності школярів та студентів, нормативів фізичної підготовленості населення;

7) забезпечити організацію проведення комплексної інвентаризації об’єктів фізкультурно-оздоровчої інфраструктури в Україні;

8) доручити Міністерству молоді та спорту України:

розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України:

проект указу Президента України про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS);

проект постанови Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання поетапного збільшення розмірів винагород спортсменам-інвалідам - чемпіонам, призерам Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, інших міжнародних спортивних змагань та їхнім тренерам до розмірів винагород спортсменам - чемпіонам і призерам Олімпійських ігор, інших міжнародних спортивних змагань та їхнім тренерам;

до 1 грудня 2016 року розробити та затвердити:

державні соціальні нормативи у сфері фізичної культури і спорту відповідно до вимог законодавства;

рекомендації щодо формування на місцях ефективної моделі здійснення функцій з управління дитячо-юнацькими спортивними школами, уникнення дублюючих функцій у системі місцевих органів виконавчої влади;

тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення;

при підготовці проекту змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" надати Міністерству фінансів України детальні розрахунки щодо додаткових видатків і субвенції на часткове  фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та їх обґрунтування, розподіл обсягів субвенції в розрізі відповідних місцевих бюджетів із визначенням обґрунтованих та єдиних критеріїв запропонованого розподілу;

вдосконалити роботу із залучення інвесторів, меценатів для відновлення та реконструкції існуючої спортивної інфраструктури;

сприяти підвищенню матеріального заохочення тренерів, насамперед тих, які працюють у системі дитячо-юнацького та резервного спорту;

до 1 грудня 2016 року:

підготувати перелік спортивних об’єктів України усіх форм власності, які можуть використовуватися на комерційній основі для проведення тренувальних зборів іноземних спортивних команд;

розмістити його на офіційному веб-сайті Міністерства та направити Міністерству закордонних справ України для інформування дипломатичних представництв України в іноземних державах;

9) доручити Міністерству освіти і науки України:

передбачити у стандартах вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня в межах кожної спеціальності наявність компетентності випускника щодо здатності використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя, а також відповідних результатів навчання, зокрема щодо виконання встановлених нормативів фізичної підготовленості;

рекомендувати ректорам вищих навчальних закладів з метою формування зазначеної компетентності та досягнення відповідних результатів навчання передбачити для студентів заняття з фізичного виховання не менш як протягом двох років навчання в обсязі 4 години на тиждень, враховуючи, що заняття з фізичного виховання мають відновлювальне та рекреаційне значення;

в установленому порядку до 1 вересня 2016 року доповнити технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187) в частині забезпеченості здобувачів вищої освіти спортивними залами, стадіонами та спортивними майданчиками (у квадратних метрах на одного студента);

спільно з Міністерством молоді та спорту України протягом 2016 року визначити та схвалити стратегічні напрями модернізації системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах з урахуванням міжнародного досвіду і вітчизняних реалій з метою формування здоров’я підростаючого покоління, збереження генофонду нації та зміцнення обороноздатності держави;

з метою вдосконалення розподілу осіб на медичні групи, запобігання смертельним випадкам на уроках фізичного виховання, забезпечення більш чіткої регламентації порядку та організації контролю (медичного, педагогічного, медико-педагогічного) за процесом занять фізичною культурою, підвищення ефективності фізичного виховання у навчальних закладах спільно з Міністерством молоді та спорту України і Міністерством охорони здоров’я України затвердити наказ про організацію медичного, педагогічного та медико-педагогічного контролю під час занять фізичною культурою і спортом у навчальних закладах України, визнавши таким, що втратив чинність, наказ № 518/674 від 20 липня 2009 року "Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах";

внести зміни до наказу № 1085 від 15 жовтня 2015 року щодо включення до переліку обов’язкових документів, що подаються разом із заявою для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, медичної довідки за формою № 086/о, за наявності інвалідності - копії документа про присвоєння групи інвалідності;

рекомендувати ректорам вищих навчальних закладів сприяти створенню спортивної інфраструктури при гуртожитках вищих навчальних закладів з метою залучення студентської молоді до систематичних занять спортом;

10) доручити Міністерству охорони здоров’я України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України з метою запровадження новітніх технологій, удосконалення медико-біологічного забезпечення національних збірних команд України, оптимізації медичного забезпечення осіб, які займаються фізичною культурою, та ефективного використання наявної матеріально-технічної бази підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта про передачу з державної у комунальну власність міста Києва Державної установи "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров’я України";

11) доручити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за поданням Міністерства молоді та спорту України внести зміни до показників соціально-економічного розвитку регіонів у частині оцінки стану розвитку фізичної культури і спорту;

12) доручити Державному комітету телебачення і радіомовлення України:

сприяти поширенню на телеканалах та в інших засобах масової інформації соціальної реклами щодо переваг здорового способу життя, рухової активності, формування відповідальності за власне здоров’я, утвердження національної ідеї про соціально активну, фізично здорову та духовно багату особистість, збільшенню кількості спортивних передач на державних телеканалах;

за сприяння Національного олімпійського комітету України організувати створення національного спортивного телеканалу;

13) під час підготовки та обговорення проектів нормативно-правових актів щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в частині розвитку сфери фізичної культури і спорту враховувати положення цієї Постанови.

4. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в установленому порядку:

1) вжити заходів щодо:

створення умов для регулярної організованої рухової активності населення з метою зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей;

збереження та розвитку мережі фізкультурно-оздоровчих закладів за місцем проживання, роботи та в місцях масового відпочинку населення з використанням механізмів державно-приватного партнерства як умови залучення різних верств населення до оздоровчого дозвілля;

підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної форми власності структурним підрозділам місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що реалізують державну політику у сфері фізичної культури і спорту, з метою впорядкування фінансування таких закладів за рахунок видатків місцевих бюджетів;

надання в оренду спортивної та матеріально-технічної бази навчальних закладів та місцевих фондів комунального майна дитячо-юнацьким спортивним школам, що надають фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги на безоплатній основі;

спрямування у встановленому порядку на відновлення спортивної інфраструктури коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

забезпечення підтримки діяльності спортивно-оздоровчих таборів для оздоровлення та відпочинку дітей, які займаються спортом;

2) забезпечити:

щорічне збільшення обсягу видатків з місцевих бюджетів для розвитку  фізичної культури і спорту;

вирішення питань поліпшення житлово-побутових умов спортсменів - учасників XXXI літніх Олімпійських ігор, XV літніх Паралімпійських ігор, X Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту та їхніх особистих тренерів, передусім з числа внутрішньо переміщених осіб;

створення у встановленому порядку за рахунок коштів місцевих бюджетів штатних спортивних команд резервного спорту та центрів олімпійської підготовки;

збереження існуючих та створення нових центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" з урахуванням можливостей і потреб регіонів;

проведення з 2017 року щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України;

виконання соціальних норм і нормативів у сфері фізичної культури і спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 28 березня 2013 року № 1 "Про затвердження Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту";

розміщення соціальної реклами щодо переваг здорового способу життя, рухової активності, формування відповідальності за власне здоров’я та утвердження національної ідеї про соціально активну, фізично здорову та духовно багату особистість;

пошук та залучення інвесторів, меценатів для відновлення та реконструкції спортивної інфраструктури;

дотримання вимог законодавства щодо надання з відповідних місцевих бюджетів фінансової підтримки місцевим осередкам всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

виконання вимог Указу Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" щодо визначення регіональних планів заходів з реалізації Стратегії та їх фінансового забезпечення;

вирішення питання щодо оплати комунальних послуг дитячо-юнацькими спортивними школами за пільговими тарифами, встановленими для населення;

проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою популяризації серед громадян України здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом, досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму;

3) з метою забезпечення реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом рекомендувати новообраним головам об’єднаних територіальних громад:

включити до статуту об’єднаної територіальної громади питання розвитку сфери фізичної культури і спорту та збереження і зміцнення здоров’я населення як пріоритетні напрями діяльності громад;

затвердити програми розвитку фізичної культури та спорту і забезпечити їх фінансування;

передбачити у штатному розписі апарату ради об’єднаної територіальної громади посаду фахівця, відповідального за розвиток фізичної культури і спорту на території цієї громади;

сприяти створенню та діяльності фізкультурно-спортивних клубів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

вжити заходів щодо розвитку і зміцнення матеріально-спортивної бази об’єднаних територіальних громад, у тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

5. Рекомендувати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення передбачити у ліцензійних умовах телерадіоорганізацій виділення частки ефірного часу для висвітлення спортивних заходів та популяризації здорового способу життя.

6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
19 жовтня 2016 року
№ 1695-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry