Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про визнання таким, що втратив чинність, Декрету Кабінету Міністрів України Про тимчасове припинення індексації грошових доходів населення

Про визнання таким, що втратив чинність, Декрету Кабінету Міністрів України Про тимчасове припинення індексації грошових доходів населення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання таким, що втратив чинність, Декрету
Кабінету Міністрів України "Про тимчасове припинення
індексації грошових доходів населення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 4, ст. 23 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Визнати таким, що втратив чинність з 1 січня 1997 року,
Декрет Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1992 року N 7-92
"Про тимчасове припинення індексації грошових доходів населення"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст.34).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 листопада 1996 року
N 534/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry