Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку із змінами в Законі Української РСР Про судоустрій Української РСР

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку із змінами в Законі Української РСР Про судоустрій Української РСР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів України у зв'язку із змінами в Законі
Української РСР "Про судоустрій Української РСР"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 26, ст.206 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

У зв'язку із змінами в Законі Української РСР "Про судоустрій
Української РСР" ( 2022-10 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
{ Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 лютого 1994 року
N 4018-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry