Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про надання додаткових повноважень Голові Верховної Ради України

Про надання додаткових повноважень Голові Верховної Ради України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про надання додаткових повноважень
Голові Верховної Ради України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 38, ст.505 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
До обрання Президента України наділити Голову Верховної Ради
України додатковими повноваженнями, надавши йому право:
видавати в межах законодавства України обов'язкові для
виконання на території республіки розпорядження;
зупиняти постанови і розпорядження Кабінету Міністрів
України, накази міністрів та інших посадових осіб, підвідомчих
Кабінету Міністрів України, у разі їх невідповідності Конституції
( 888-09 ) і законам України до розгляду цих актів Верховною
Радою України;
зупиняти дію рішень обласних, районних, міських, районних у
місті Рад народних депутатів, прийнятих з порушенням Конституції і
законів України, до їх розгляду Верховною Радою України.
Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 24 серпня 1991 року
N 1430-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry