Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Прем'єр-міністра Української РСР

Про призначення Прем'єр-міністра Української РСР

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення Прем'єр-міністра Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 19, ст. 234 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Призначити Прем'єр-міністром Української РСР тов. Фокіна
Вітольда Павловича.
Доручити тов. Фокіну В. П. подати Верховній Раді
Української РСР пропозиції про персональний склад Кабінету
Міністрів Української РСР.

Голова Верховної Ради
Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 квітня 1991 року
N 984-XII
Надруковано: "Голос України", 23 квітня 1991 року.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry