Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною та Турецькою Республікою про взаємне сприяння та захист інвестицій

Про ратифікацію Угоди між Україною та Турецькою Республікою про взаємне сприяння та захист інвестицій

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною та Турецькою
Республікою про взаємне сприяння та захист інвестицій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 26, ст.177 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Україною та Турецькою Республікою про взаємне
сприяння та захист інвестицій ( 792_734 ), підписану в м. Анкара
27 листопада 1996 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 17 травня 1997 року
N 272/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry