Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про взаємне сприяння та захист інвестицій

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про взаємне сприяння та захист інвестицій

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства
про взаємне сприяння та захист інвестицій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 21, ст.288 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського
Хашимітського Королівства про взаємне сприяння та захист
інвестицій ( 400_010 ), підписану 30 листопада 2005 року в
м. Києві, ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 березня 2007 року
N 747-V

___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry