Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
кодексу України та Кодексу України про
адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 15, ст.131 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131 - набуває чинності з 01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст.1122):
1. Доповнити Кодекс статтями 53-1, 53-2 і 238-1 такого
змісту:
"Стаття 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки
Самовільне зайняття земельної ділянки - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до
десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб -
від восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 53-2. Приховування або перекручення даних
земельного кадастру
Перекручення даних державного земельного кадастру і
приховування інформації про наявність земель запасу або резервного
фонду - тягнуть за собою накладення штрафу на службову особу до
десяти мінімальних розмірів заробітної плати".
"Стаття 238-1. Органи по земельних ресурсах
Органи по земельних ресурсах розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил
використання земель, приховуванням або перекрученням даних
земельного кадастру, самовільним відхиленням від проектів
внутрігосподарського землеустрою та знищенням межових знаків
(статті 53, 53-2, 55, 56). Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право: 1) Голова Державного комітету України по земельних
ресурсах - головний державний інспектор України по використанню
та охороні земель і його заступники - штраф на громадян до
двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових
осіб - до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати; 2) головні державні інспектори по використанню та охороні
земель Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх
заступники - штраф на громадян до восьми мінімальних розмірів
заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти мінімальних
розмірів заробітної плати; 3) районні державні інспектори по використанню та охороні
земель - штраф на громадян до чотирьох мінімальних розмірів
заробітної плати і на службових осіб - до десяти мінімальних
розмірів заробітної плати".
2. Статті 52, 53, 54 викласти в такій редакції:
"Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських
та інших земель
Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення
їх хімічними і радіоактивними речовинами, неочищеними стічними
водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття
заходів по боротьбі з бур'янами - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від шести до
дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових
осіб - від восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної
плати.
Стаття 53. Порушення правил використання земель
Використання земель не за цільовим призначенням,
невиконання природоохоронного режиму використання земель,
розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів,
які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація,
знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд,
захисних лісонасаджень - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб
- від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної
плати.
Стаття 54. Несвоєчасне повернення тимчасово займаних
земель або неприведення їх у стан, придатний
для використання за призначенням
Несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або
невиконання обов'язків по приведенню їх у стан, придатний для
використання за призначенням, або невиконання умов знімання,
зберігання і нанесення родючого шару грунту - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до
десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб -
від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
3. У статті 55 слова "на службових осіб в розмірі до
п'ятдесяти карбованців" замінити словами "на громадян від трьох до
восьми мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб -
від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
4. У статті 56 слова "в розмірі до десяти карбованців"
замінити словами "від двох до чотирьох мінімальних розмірів
заробітної плати".
5. У статті 63 слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців і
на службових осіб - до ста карбованців" замінити словами "від
п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на
службових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати".
6. У частині першій статті 218 цифри "52-56" замінити цифрами
"52, 53-1, 54".
7. Абзац восьмий пункту 1 частини першої статті 255 викласти
в такій редакції: "органів Державного комітету України по земельних ресурсах
(статті 52, 53-1, 54)".
III. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 лютого 1993 року
N 2977-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry