Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про концесії

Про внесення зміни до статті 3 Закону України Про концесії

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 3 Закону України
"Про концесії"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 48, ст.362 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 3 Закону України "Про концесії"
( 997-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41,
ст. 372) доповнити абзацом такого змісту:
"будівництво та експлуатація готелів, туристичних комплексів,
кемпінгів та інших відповідних об'єктів туристичної індустрії".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 209-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry