Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про перелік об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 11, ст.82 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до переліку об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути
корпоратизовані, затвердженого Законом України "Про перелік
об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"
( 847-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 37,
ст. 332; 2001 р., N 48, ст.255) згідно з додатком.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 грудня 2001 року
N 2889-III

Додаток
до Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про перелік
об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації"
Зміни,
що вносяться до переліку об'єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації,
але можуть бути корпоратизовані ( 847-14 )

Включити до переліку:
Орган управління МІНПРОМПОЛІТИКИ
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
14309572 Відкрите акціонерне товариство "Черкаський
приладобудівний завод"
18036, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 5/1
Кількість об'єктів - 1
м. КИЇВ
14308569 Відкрите акціонерне товариство "Більшовик"
03680, м. Київ, пр. Перемоги, 49/2
Кількість об'єктів - 1
Всього по органу управління - 2

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry