Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про джерела збільшення власних оборотних коштів підприємств і організацій

Про джерела збільшення власних оборотних коштів підприємств і організацій

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
{ Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.419 }
{ Декрет припинив дію у зв'язку з прийняттям Декрету
N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст.76 }
Про джерела збільшення власних оборотних коштів
підприємств і організацій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст.13 )
{ Додатково див. Лист КМ N 18-506/4 (18_5-94-р) від 15.03.94 }

З метою оздоровлення фінансового стану підприємств і
організацій та забезпечення проведення своєчасних розрахунків за
поставлену продукцію, виконані роботи (послуги) в умовах зростання
оптових цін на товарно-матеріальні цінності Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що при оподаткуванні доходів підприємств і
організацій оподатковуваний доход зменшується на суму доходу, яка
спрямовується ними на приріст нормативу власних оборотних коштів,
обумовлений зростанням цін.
2. Цей Декрет діє до прийняття Кабінетом Міністрів України
декрету про податок на прибуток підприємств і організацій.
3. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 2 грудня 1992 року
N 1-92
Опубліковано: "Голос України", 18.12.92

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry