Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про селянське (фермерське) господарство

Про внесення змін до Закону України Про селянське (фермерське) господарство

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 973-IV ( 973-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.363 )
Про внесення змін до Закону України
"Про селянське (фермерське) господарство"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.653 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство"
( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
В абзаці першому пункту 1 статті 30 Закону України "Про
селянське (фермерське) господарство" ( 2009-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 14, ст.186) слова
"неплатоспроможності (банкрутства) - судом" замінити словами
"банкрутства - арбітражним судом".

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2683-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry