Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про зміну і встановлення меж міста Комсомольськ Полтавської області

Про зміну і встановлення меж міста Комсомольськ Полтавської області

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну і встановлення меж
міста Комсомольськ Полтавської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.138 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Змінити межі міста Комсомольськ Полтавської області,
збільшивши територію міста на 3371,20 гектара земель, що
знаходяться у віданні Комсомольської міської ради, та затвердити
територію міста Комсомольськ загальною площею 11096,80 гектара.
2. Встановити межі міста Комсомольськ Полтавської області
згідно з додатком ( 2873а-17 ).

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 23 грудня 2010 року
N 2873-VI
Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 23 грудня 2010 року N 2873-VI
ПЛАН
зовнішньої межі міста Комсомольськ
Полтавської області
( 2873а-17 )

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry