Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про вирішення питання щодо заборгованості суб'єктів господарської діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності, у зв'язку з...

Про вирішення питання щодо заборгованості суб'єктів господарської діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності, у зв'язку з...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про вирішення питання щодо заборгованості
суб'єктів господарської діяльності, які застосовують
особливі умови оподаткування, обліку та звітності,
у зв'язку з неперерозподілом Державним казначейством
України частини податків до Пенсійного фонду України,
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, Фонду соціального страхування
на випадок безробіття протягом
2004 року - I кварталу 2005 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 37, ст.316 )

Цей Закон регулює суперечності, які виникли при прийнятті
Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
від 23 грудня 2004 року N 2285-IV ( 2285-15 ) та Закону України
"Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" від 25 березня 2005 року
N 2505-IV ( 2505-15 ) у суб'єктів господарської діяльності, які
застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності
щодо сплати внесків до Пенсійного фонду України, Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального
страхування на випадок безробіття і виникнення у них
заборгованості.
Стаття 1. Суми внесків до Пенсійного фонду України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального страхування на випадок безробіття суб'єктів
господарської діяльності, які застосовують особливі умови
оподаткування, обліку та звітності, які були сплачені ними в
складі податків згідно з чинним законодавством України протягом
2004 року - I кварталу 2005 року, але не були зараховані на їх
особові рахунки в цих фондах у зв'язку з застосуванням Державним
казначейством України норм діючого на той час Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" від 23 грудня
2004 року N 2285-IV ( 2285-15 ), не вважати заборгованістю.
Стаття 2. Донарахування та фінансові (штрафні) санкції до
суб'єктів господарської діяльності, які застосовують особливі
умови оподаткування, обліку та звітності щодо сум фактично
сплачених внесків у 2004 році - I кварталі 2005 року, не
застосовуються.
Стаття 3. Облік страхового стажу для нарахування витрат,
пов'язаних з наданням матеріального забезпечення від Пенсійного
фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, Фонду соціального страхування на випадок
безробіття застрахованим особам, проводити відповідно до фактично
зарахованих сум внесків, які були сплачені протягом 2004 та 2005
років.
Стаття 4. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Цей Закон регулює правовідносини, які виникли у зв'язку з
дією норм Закону України "Про Державний бюджет України на 2005
рік" від 23 грудня 2004 року N 2285-IV ( 2285-15 ).
3. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на
випадок безробіття у разі, якщо ними були застосовані фінансові
(штрафні) санкції до суб'єктів господарювання, обумовлених в
статті 1 цього Закону за період 2004 року - I кварталу 2005 року,
та якщо вони були стягнуті, провести зарахування цих сум на
особові рахунки страхувальників в рахунок майбутніх платежів.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3583-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry