Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про торговельне судноплавство

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про торговельне судноплавство

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
і Урядом Арабської Республіки Єгипет
про торговельне судноплавство
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 48, ст.414 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет
про торговельне судноплавство ( 818_080 ), підписану 29 березня
1997 року в м. Каїрі, ратифікувати.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 жовтня 2000 року
N 2024-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry