Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ситуацію в агропромисловому комплексі України

Про ситуацію в агропромисловому комплексі України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про ситуацію в агропромисловому комплексі України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 48, ст.265 )
В агропромисловому комплексі України склалося надзвичайне
становище. Суттєво зменшилися обсяги виробництва продукції. Валовий збір
зерна очікується на рівні 23-24 млн. тонн проти 40 млн. тонн,
отриманих у середньому за 1991-1995 роки. Галузь тваринництва є
збитковою. Різко скоротилося поголів'я худоби. Так, тільки за
вересень цього року поголів'я великої рогатої худоби зменшилося на
386 тис. голів, у тому числі корів - на 38 тис. голів. Виробництво
молока за п'ять останніх років зменшилося на 50, м'яса - 67 і яєць
- на 59 відсотків. У повному занепаді птахівництво та державні
тваринницькі комплекси. Сільськогосподарська техніка у
господарствах фізично і морально зношена, переважна її кількість
відпрацювала амортизаційний строк і підлягає списанню. Загальна сума неплатежів сільськогосподарських підприємств
становить близько 2 млрд. гривень, що майже вдвоє більше, ніж на
початку року, а коефіцієнт платоспроможності знизився з 0,63 до
0,36. Разом з тим потреби галузі за 9 місяців цього року
профінансовані в обсязі 312,4 млрд. гривень, або на 33,7 відсотка,
що не відповідає вимогам Закону України "Про Державний бюджет
України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ). Не передбачається поліпшення
фінансового забезпечення галузі і на 1997 рік. У запропонованому
проекті Закону України про Державний бюджет України на 1997 рік її
потреби планується задовольнити лише на 18,2 відсотка. Не забезпечується реалізація вимог ряду законів України та
постанов Верховної Ради України щодо надання пріоритету
соціальному розвитку села та агропромислового комплексу, подолання
кризового стану в цьому важливому секторі економіки. Усе це призвело до подальшого загострення кризових явищ у
галузі. Відсутність коштів негативно позначилася на забезпеченні
виробництва матеріально-технічними ресурсами, поставила під
реальну загрозу проведення у 1996 році комплексу осінньо-польових
робіт і формування продовольчих ресурсів на поточний і наступний
роки. Такий стан в аграрному секторі вимагає прийняття невідкладних
радикальних заходів.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати, що невиконання Урядом у повному обсязі вимог
законів України "Про Державний бюджет України на 1996 рік"
( 96/96-ВР ), "Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ),
постанов Верховної Ради України "Про подолання кризового стану в
агропромисловому комплексі" ( 59/94-ВР ) та "Про забезпечення
проведення весняно-польових робіт у 1996 році" ( 67/96-ВР )
значною мірою зумовило подальше ускладнення ситуації в
агропромисловому комплексі, поглибило кризові явища і підвищило
соціальну напругу в суспільстві, поставило під загрозу економічну
безпеку держави.
2. З огляду на надзвичайне становище, в якому опинилося
сільськогосподарське виробництво, зокрема проведення комплексу
осінньо-польових робіт та підготовки до зимівлі, Кабінету
Міністрів України: забезпечити у повному обсязі виконання вимог законодавчих
актів, зазначених у пункті 1 цієї Постанови; терміново виділити сільськогосподарським товаровиробникам у
вигляді товарного кредиту пально-мастильні матеріали, техніку,
запасні частини, мінеральні добрива, засоби захисту та інші
матеріально-технічні ресурси, які знаходяться у власності держави,
включаючи державний резерв, та в структурах інших форм власності; заборонити відключення електроенергії і газу, що виділяються
для потреб сільськогосподарських товаровиробників у періоди
виконання основних технологічних виробничих процесів; провести організаторську роботу по широкому залученню
людських ресурсів, насамперед військових частин та навчальних
закладів, поданню господарствам допомоги всіма наявними технічними
ресурсами для прискорення завершення збору врожаю цього року; запровадити постійний контроль за забезпеченням проведення
всього комплексу осінньо-польових робіт в оптимальні строки,
формуванням продовольчих ресурсів, фінансуванням та кредитуванням
потреб галузі, виділенням їй необхідних матеріально-технічних
ресурсів, а також підвищити вимоги до органів місцевої влади всіх
рівнів та керівників міністерств і відомств із цих питань.
Запровадити систематичне широке висвітлення стану справ в
агропромисловому комплексі. Створити при Кабінеті Міністрів
України Комісію по розв'язанню надзвичайних ситуацій в
агропромисловому комплексі на чолі з Прем'єр-міністром України; пролонгувати до 1 вересня 1997 року всі боргові зобов'язання,
крім внесків до Пенсійного фонду України, сільськогосподарських
підприємств, риболовецьких господарств і цукрових заводів
незалежно від форм власності та господарювання перед бюджетом за
станом на 1 жовтня 1996 року. Провести до 25 жовтня цього року
розрахунки із сільськогосподарськими товаровиробниками за
реалізоване ними у 1994 році зерно державі; при розробці Податкового кодексу України включити до нього
пропозиції, викладені у проекті Концепції податкової політики в
агропромисловому комплексі, розробленому Комісією Верховної Ради
України з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та
соціального розвитку села.
3. Запропонувати Президенту України вжити надзвичайних
заходів для завершення сільськогосподарських робіт та формування
продовольчих ресурсів у 1996 році.
4. Надіслати Президенту України пропозиції народних депутатів
України, внесені ними під час обговорення на пленарному засіданні
Верховної Ради України 3 жовтня 1996 року проекту Постанови
Верховної Ради України про ситуацію в агропромисловому комплексі
України, для відповідного реагування.
5. Кабінету Міністрів України про виконання цієї Постанови
проінформувати Верховну Раду України до 20 жовтня 1996 року.
6. Контроль за виконанням даної Постанови покласти на Комісію
Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу,
земельних ресурсів та соціального розвитку села.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 жовтня 1996 року
N 408/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry